CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

  In bài    Gửi bài

Chương trình công tác năm 2013

(07/02/2013 08:40:00)

New Page 1

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC  VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

-----------------------------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

 Hà Nội, ngày 28  tháng 12  năm 2013

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

_____________________

 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ, của Công đoàn Viên chức Việt Nam và chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính xây dựng chương trình công tác năm 2013 gồm một số công việc chủ yếu, chia theo quý như sau:

 

QUÝ I/2013

1. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ năm 2012. Ban Thanh tra nhân dân Bộ báo cáo kết quả tình hình hoạt động tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội lần thứ XXIV Công đoàn bộ tài chính nhiệm kỳ ( 2013-2018).

 

     3. Tổng kết công tác năm 2012 và xây dựng chương trình công tác năm 2013 của Công đoàn Bộ và . Xây dựng dự toán ngân sách 2013 báo cáo Công đoàn viên chức Việt Nam.

     4. Tổng kết hoạt động kiểm tra năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013 và tổng hợp quyết toán tài chính năm 2012 và xây dựng dự toán tài chính năm 2013 của Công đoàn Bộ để báo cáo Công đoàn Viên chức Việt Nam.

     5. Tổng kết công tác Tài chính công đoàn Bộ năm 2012 và xây dựng chương trình công tác năm 2013.

     6. Tổng hợp kết quả thi đua năm 2012, trình Ban Thường vụ Công đoàn Bộ cho ý kiến về việc xét khen thưởng Công đoàn các cấp.

     7. Tổ chức thi đấu thể thao giao hữu và các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội lần thứ XXIII Công đoàn Bộ Tài chính ( tháng 3/2013).

    8. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chăm lo tết Quí Tị 2013 cho cán bộ, công chức khối cơ quan Bộ theo kế hoạch Bộ duyệt.

    9. Phát động đợt thi đua đợt I với chủ đề: Mừng đảng, Mừng xuân, kỷ niệm 83 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), kỷ niệm chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5, kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890), ngày thành lập đoàn Thanh niên CSHCM 26/3, chào mừng ngày thể thao Việt Nam 27/3.

      10.Tổ chức tổng kết hoạt động Nữ công năm 2012 và  hướng dẫn hoạt động nữ công 2013 và hướng dẫn hoạt động nữ công nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.

      11. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cán bộ, công chức năm 2013 trình Bộ duyệt.

      12.Tổ chức các hoạt động và chỉ đạo Ban Nữ công các đơn vị kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Tổ chức thăm hỏi một số gia đình cán bộ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

      13.Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2013.

       14. Lập kế hoạch tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm công đoàn trong và ngoài nước theo kế hoạch trình Bộ duyệt..

     

QUÝ II:

1. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ lần thứ nhất , nhiệm kỳ ( 2003-2018), bầu các chức danh của Công đoàn, Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn, thành lập các Ban của Công đoàn Bộ và xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ.

   2. Hoàn thiện công tác tổ chức sau Đại hội Công đoàn Bộ; ban hành quy chế hoạt động, chương trình hành động toàn khoá và thành lập các Ban của Công đoàn Bộ Tài chính.

       3. Tổ chức thi đấu giải bóng bàn cầu lông của Công đoàn Bộ Tài chính chào mừng ngày quốc tế lao động 1/5 và chào mừng Đại hội thứ XI Công đoàn Việt Nam ( tháng 4/2013).

        2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2013 và tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý tài chính một số công đoàn trực thuộc.

       3. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải Quân, các đơn vị liên quan tổ chức đoàn cán bộ tài chính ra thăm và tặng quà cho các chíên sĩ ngoài huyện đảo “Trường sa” thân yêu.

       4. Tổ chức giao dự toán ngân sách công đoàn 2013 cho các công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ.

       5.Tổ chức các hoạt động văn nghệ và giao hữu thể thao của Công đoàn Bộ, ngành với các Công đoàn đơn vị chào mừng 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (1975 - 2013); ngày Quốc tế lao động 1/5 và 123 năm ngày sinh nhật Bác.

       6. Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp, văn minh công sở, ngày làm việc 8 giờ hiệu quả, chất lượng.

  7.Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ ( 2003-2018) để xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn bộ và các nhiệm vụ khác vv..

   8.Tổ chức đoàn làm việc với các công đoàn cơ sở, bộ phận để nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị Công đoàn cơ sở, bộ phận ( bao gồm cả công tác nữ công).

        9. Hướng dẫn và tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác công đoàn 06 tháng cuối năm 2013.

  10.Tổ chức đoàn cán bộ, công chức Công đoàn Bộ tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao phục vụ “Chương trình giao lưu cán bộ, công chức Bộ Tài chính 02 nước Việt - Lào lần thứ 6 tại nước Việt Nam

        11. Tổ chức 02 lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, năng lực hoạt động cho cán bộ công đoàn, Công tác thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ năm 2013 theo kế hoạch.

        12. Phối hợp với Ban VSTBPN tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công tác nữ, Công tác bình đẳng giới cho các cán bộ làm công tác nữ của các Ban VSTBPN của Bộ và khu vực phía Bắc và phía Nam tại tỉnh Thừa thiên Huế.

       13.Tổ chức cho cán bộ chuyên trách công đoàn và đại diện một số công đoàn cơ sở, bộ phận tham gia đoàn giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm về công tác Công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ với Công đoàn Viên chức và các đơn vị thuộc ngành Tài chính các tỉnh, địa phương.

       14. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kiểm tra công tác quản lý tài chính và tài sản công đoàn của Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn Bộ.

 

QUÝ III:

1. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng phương pháp hoạt động nữ công cho các cán bộ là Trưởng ban (Tổ) trưởng nữ công các công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ.   

2. Tổ chức  giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại một số đơn vị cơ sở hoạt động công đoàn ở một số Bộ, ngành.

3. Tổ chức giải tenit của Công đoàn Bộ Tài chính các hoạt động thể thao và tổ chức giao hữu thể thao với các đơn vị thuộc ngành tài chính chào mừng 68 năm thành lập Ngành Tài chính  (28/8/1945)

4. Tổ chức các hoạt động xã hội: quyên góp ủng hộ“ Quỹ đền ơn, đáp nghĩa” “ quỹ vì người nghèo” “Quỹ nạn nhân chất độc da cam” “quỹ bảo trợ trẻ em”, các hoạt động xây dựng một số nhà “ đại đoàn kết” ủng hộ đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

5. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách thuộc Bộ nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.

6. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ tổ chức giám sát một số hoạt động công khai của cơ quan Bộ.

7. Hướng dẫn các Ban ( Tổ) nữ công các Công đoàn cơ sở, bộ phận tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức tập luyện và tham gia hội thi “ Thời trang công sở do Ban Nữ công Bộ tổ chức nhân kỷ niệm ngày Thanh lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.

8. Chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất họp Ban Chấp hành Công đoàn Bộ lần thứ 3 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 24, nhiệm kỳ (2013-2018) của Công đoàn Bộ.    

9. Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra công đoàn Bộ kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt nam, Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn đối với các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

 

QUÝ IV:

1. Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn, xét thi đua, khen thưởng thành tích hoạt động công đoàn năm 2013 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014 của công đoàn các đơn vị thuộc Công đoàn Bộ. 

2. Tổ chức đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thu nộp tài chính công đoàn năm 2013.

3. Hướng dẫn tổng kết công tác tài chính, công tác kiểm tra, công tác nữ công năm 2013 và xây dựng chương trình công tác năm 2014 của Công đoàn Bộ.

4. Hướng dẫn tổng kết hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014.

5. Chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất họp Ban Chấp hành công đoàn lần thứ 4  theo quy định.  

6. Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao giữa Công đoàn Bộ Tài chính và Công đoàn học viện Tài chính chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ( tháng 11/2013) 

7. Phối hợp với Hội cựu chiến bình tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân ( tháng 12/2013)

8. Tổ chức xét thi đua khen thưởng thành tích hoạt động công đoàn năm 2012 trình Ban Thường vụ Công đoàn Bộ và Công đoàn cấp trên quyết định.

9. Soạn thảo và báo cáo: Tổng kết công tác Công đoàn, công tác Tài chính, Công tác kiểm tra và Công tác nữ công năm 2013 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014.  

- Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ xây dựng báo cáo tổng kết công tác Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Tài chính năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014.

10.Tổ chức tổng kết công tác tài chính công đoàn và tổ chức khen thưởng đối với các tập thể có thành tích cao trong việc đôn đốc thu nộp theo chế độ quy định và tổ chức tổng kết công tác Văn phòng của Công đoàn Bộ.

11. Phối hợp với các đơn vị liên quan chăm lo đời sống cho cán bộ công chức khối cơ quan Bộ nhân dịp các ngày lễ tết, tham gia về việc phân phối thu nhập tăng thêm; xây dựng dự toán, kế hoạch chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức năm 2014.

 

Trên đây là Kế hoạch công tác năm 2013 của Công đoàn Bộ Tài chính, đề nghị các Ban của Công đoàn Bộ và các Công đoàn cơ sở, bộ phận nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ Bộ   );

- CĐVCVN      )  để b/c;

- Văn phòng Bộ);

- Ban Thường vụ CĐ Bộ;

- CĐ các đơn vị để phối hợp thực hiện;

- Lưu VT,CĐ.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Dương Đức Minh

 

 

 

 

[Trở về]

 
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội; Tel: (84-4) 2220 4028, Fax: (84-4)2220 8091, Email: support@mof.gov.vn