​Hướng dẫn báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư

10/03/2023

​Ngày 7/3/2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam ban hành Công văn số 60/CĐVC gửi các công đoàn trực thuộc về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

​Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023

23/02/2023

​Tại Hướng dẫn số 17/HD-CĐVC ngày 18/1/2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn cụ thể về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023.

​Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023

23/02/2023

​Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai công tác nữ công Công đoàn, Công đoàn Viên chức Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 16/HD-CĐVC ngày 18/1/2023 về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023.

Công đoàn Kho bạc Nhà nước Sơn La với 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

24/03/2023

Thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn Kho bạc nhà nước Sơn La thường xuyên quan tâm, chăm lo kịp thời đời sống cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; chú trọng tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên công đoàn, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Điểm nhấn trong hoạt động công đoàn tại Kho bạc Nhà nước Ninh Bình

24/03/2023

Đẩy mạnh tuyên truyền cơ chế, chính sách pháp luật cho đoàn viên công đoàn; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thắt chắt khối đoàn kết trong toàn đơn vị... là những điểm sáng trong triển khai hoạt động công đoàn của Ban Chấp hành công đoàn Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình nhiệm kỳ 2017-2023. Những kết quả này chính là nền tảng vững chắc để Ban Chấp hành công đoàn KBNN Ninh Bình tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trọng nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023

24/03/2023

Căn cứ Kế hoạch số 274/KH-TLĐ ngày 01/12/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 18/HD-CĐVC ngày 31/01/2023 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Công đoàn Cục Hải quan Hà Giang thi đua thực hiện văn hoá công sở

24/03/2023

Hưởng ứng phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2020-2025 do Tổng cục Hải quan phát động, thời gian qua, Công đoàn Cục Hải quan Hà Giang đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức tham gia. Nhờ đó, phong trào thi đua đã được lan toả rộng khắp trong toàn đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực.

​Cán bộ, đoàn viên công đoàn Cục Thuế Nam Định thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

28/02/2023

​Thời gian qua, Công đoàn Cục Thuế Nam Định đã tích cực tham mưu với Ban Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua các phong trào thi đua, cán bộ, đoàn viên công đoàn Cục Thuế đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước tại Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận

24/02/2023

Ban Chấp hành Công đoàn Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận xác định, các phong trào thi đua có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo khi thế, động lực để các cán bộ, đoàn viên công đoàn nỗ lực sáng tạo vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, trong thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các phong trào thi đua gắn với các nội dung chuyên môn.

Nội dung trọng tâm trong tổ chức Tháng Công nhân tại Công đoàn Bộ Tài chính

24/03/2023

Công đoàn Bộ Tài chính vừa ban hành Hướng dẫn số 74/HD-CĐ ngày 20/3/2023 về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023. Tại Hướng dẫn này, Công đoàn Bộ yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc tập trung tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm nhằm thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

​Tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người lao động

10/03/2023

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cấp công đoàn quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XIII) về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

​Các cấp công đoàn góp phần thúc đẩy bình đẳng giới

08/03/2023

​Thời gian qua, công đoàn các cấp, các ngành đã tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung về công tác nữ công nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền của lao động nữ. Phát huy kết quả đạt được, đồng thời hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, năm 2023 Ban Nữ công công đoàn các cấp tiếp tục chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác nữ công, bình đẳng giới.